HOMER ODISEJA 1 19 21 PJEVANJE PDF

Oni dolaze u susret Vergiliju kako bi uveli Dantea u Limb. Ulaskom u zidine, Dante i Vergilije ulaze u donji dio pakla, u njegovu drugu razinu. Minotaur ih na to propusti u sedmi krug. Osmi, pretposljednji krug pakla, podijeljen je na deset rovova ili tzv. Ti rovovi na talijanskom se nazivaju bolgia. Spominje se i Michel Zanche te Ciampolo iz Navarre.

Author:Bakree Shaktitaur
Country:Jamaica
Language:English (Spanish)
Genre:Finance
Published (Last):12 June 2012
Pages:166
PDF File Size:8.32 Mb
ePub File Size:6.17 Mb
ISBN:808-5-13941-952-4
Downloads:31532
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:FaulabarHomer Ilijada Home Homer Ilijada. Homer Ilijada Recommend Documents. Homer Ilijada Full description. Laporan Homer mntolllFull description. Homer - Odiseja. Homer - Ilijada. Homer - Iliada Full description. Seminarski Rad - Ilijada - Cirilic. Set in the Trojan War, the ten-year siege of Ilium It is, in part, a sequel to the Iliad, the other work traditionally ascribed to Homer. The poem is fundamental to the m Full description.

A Companion to Homer Homer. Homer Iliada Gredos. Griffin - Homer on Life and Death Full description. Zaziv Muze. Zeusov i Letin sin! U Odiseji u 1. Pjesnik pita i sam sebi odgovara. Vidi u T. Nego mi spremajte dar, med Argejcima svima da ne bih Bez dara ostao ja, jer tako ni pristojno nije. A sad vidite svi, gdje nestaje dara u mene! Ako si jak, al' tebe je bog obdario time! To se vidi osobito u 9. Odisej odvodi Hriseidu ocu. Onda se oni zavezu i otplove stazom vodenom.

Ahilej gubi Briseidu. Razgovor s Tetidom. Menetijev sin, tj. Patroklo najmiliji drug Ahilejev. Hriseidu predaju ocu. Najprije dignu joj vrat pa zakolju, ogule zatim. Ti se stihovi nalaze u Odiseji, 3. Takvih primjera, tj. Ponizni molitelji primaju u Homera za podbradak onoga koga mole. Neka je, kako si rekla, al' meni tako je milo! A majku svjetujem svoju, iako je mudra po sebi, Zeusu milome ocu nek po volji radi, da ne bi Otac grdio nju i nama pokvario gozbu.

Bogovi se zato smiju jer je Hefest hrom vidi u pjev. Ovdje se smiju grohotom bogovi, kao i u Odiseji, pjev. Beotija ili kazalo brodova. A ti sve to ded pamti. Agamemnonova osnova propada. Odisej ustavlja vojsku od ukrcavanja. Ali broj od Odluka da se borba nastavi. Nama je premudri Zeus pokazao veliki znak taj. U ovom stihu kao i u st. Vojska se reda u bojne redove. Vidi st. Neka u rat oni dugovlase zovnu Ahejce.

Ratne snage. Koji iz urednog grada Atene bjehu, iz zemlje 19 Sve je vodio te Diomed, grlati bojnik. Koji od Pila bjehu i ljupke Arene i grada Triosa, Alfeju broda 20 , od Epija urednog grada 20 To je jedini takav primjer u Homera.

Koji se Eumel zvao, Admetu ga rodi Alkesta. Bez Filoktetovih strijela nije se po odredbi bogova mogla osvojiti Troja; zato su ga Ahejci morali s Lemna dovesti pod Troju. To su vojvode, bile Argejcima, to im vladari. Aksij je rijeka u Makedoniji, danas se zove Vardar. Nastavak Zakletve. Gledanje s bedema. Mejdan Parisa i Menelaja. Zbog Afrodite zlatne darova ne psuj me milih! A sad ako te volja, da vojujem i da se borim, 30 35 40 45 50 55 60 65 Tu je poredbu iz Ilijade prenio Vergilije u svoju Eneidu 2.

Helena je snaha kopljonosnim junacima, tj. Helena na bedemu kazuje tko je koji junak. Licem je ona vrlo na besmrtne boginje nalik! Ali tako se ne zbi, i zato ginem od suza. Ono je Atrejev sin Agamemnon silan daleko. Helena zove sebe bezobraznom kujom i u Odiseji pjev. On je pameti mudre i lakavstva svakakva znade. Tad se junacima kralj Agamemnon digne, a s njim se 13 Menelaj se bije s Parisom.

Afrodita spasava Parisa. I da med narodom trojskim i danajskim neprijateljstvo Ne smislim ljuto, i grdno nastradati ti bi tad mogla. Nego i opet 23 Deder Aresu inilog Menelaja idi pozovi, Vas dva da d'jelite mejdan i opet! Nastavak Vjera se lomi. Agamemnon pregleda vojsku.

Atena nagovara Pandara da odapne strijelu na Menelaja. Ahejci su sada ponosni zbog pobjede Menelajeve. U tim stihovima kao i u st. Argos, u kojega okolini malo ima vode. Obje vojske jedna prema drugoj. Al' sve zajedno bozi ne daju ljudima smrtnim: Ako sam momkovo onda, al' sad me pritiskuje starost. Kad ih junacima kralj Agamemnon vidi, on odmah 25 Takav je Tidej bio Etoljanin, al' je od sebe Gorega rodio sina u boju, al' govorom boljeg.

Nastavak Diomed se odlikuje. Diomedova borba s Trojancima. Diomed ranjen od Pandara. Mnogi se tegovi krasni pod njome uleknu ljudski. Kada opazi njega Likonov svijetli sinak 6 Kako na polju bjesni i ganja pred soboni vojsku, Saviti nategne luk na Tidejevoga sina, Pa ga u desno rame u ispupak oklopa zgodiv, Kada je nasrto, rani, i ljuta strijela proleti Naskroz te kroz rame prode, i oklop se uprlja krvlju. Likonov sin, tj. Pandar; vidi 4. Ubi Astinoja, ljudma pastira, Hipirona ubi, Onoga mjedenim kopljem povrh sise pogodi pravo.

Diomed ubija Pandara i ranjava Eneju. Ravna ti u slavi nema ni ovdje nit' se u zemlji Likijskoj ponosi itko valjaniji da je od tebe. Od bogova neki je srdit.

ELECTRONICA DE POTENCIA MUHAMMAD RASHID PDF

Homer Ilijada

.

0381D MCI PDF

Pakao (Dante)

.

Related Articles